LantaLogistiikka -hanke on tavoitellut merkittävää parannusta karjanlannan hyödyntämisessä erityisesti Pohjois-Savon alueella. Hanke toteutetaan Savonia amk:n, Luonnonvarakeskuksen ja Ylä-Savon Ammattiopiston yhteistyössä. Toiminta-aikana (29.6.2015 - 30.6.2019) LantaLogistiikka –hanke on etsinyt tehostamiskeinoja lannankäsittelyn eri osa-alueilta. Painopisteinä ovat olleet separoinnin, biokaasutuotannon ja maan kasvukunnon tehokkaampi hyödyntäminen. Tavoitteena on ollut lannan siirtämisen vähentäminen tieliikenteessä logistiikan suunnittelua ja uusia menetelmiä yhdistämällä. Menetelmien havainnollistamiseksi niitä on esitelty käytännössä  vuosittain yleisötilaisuuksissa. Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.

Tehostamalla lannan käyttöä sen arvo kasvaa. Tutustu Lantalogistiikka tuloksiin sähköisestä Julkaisustamme.

 

FB logo2small Lantalogistiikka jatkaa Facebookissa!