LantaLogistiikka -hanke tavoittelee merkittävää parannusta karjanlannan hyödyntämisessä erityisesti Pohjois-Savon alueella. Hanke toteutetaan Savonia amk:n, Luonnonvarakeskuksen ja Ylä-Savon Ammattiopiston yhteistyössä. Toiminta-aikana (29.6.2015 - 30.6.2019) LantaLogistiikka –hanke pyrkii löytämään tehostamiskeinoja laajasti lannankäsittelyn eri osa-alueilta. Painopisteinä ovat separoinnin, biokaasutuotannon ja maan kasvukunnon hyödyntäminen paremmin. Tavoitteena on lannan siirtämisen vähentäminen tieliikenteessä logistiikan suunnittelua ja uusia menetelmiä yhdistämällä. Menetelmien havainnollistamiseksi niitä esitellään käytännössä  vuosittain yleisötilaisuuksissa. Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.

Tehostamalla lannan käyttöä sen arvo kasvaa. Osallistu hankkeen toimintaan!

 

FB logo2small Lantalogistiikka nyt Facebookissa!