kuivalanta16a

Kuivalannan ja separoidun kuivajakeen levitys säilörehunurmelle 1. niiton jälkeen ei ollut lietteeseen verrattuna lainkaan kilpailukykyinen sadontuotoltaan. kesän läpi tarkkailtuna sato jäi alhaiseksi ja alue erottui selvästi vaaleampana muiden koeruutujen keskellä.

4 750

Kuivalannan kompostoituminen lisää liukoisen typen osuutta lannan määrässä.

kompostointi pemo 750

Kuvat 2 ja 3: Johanna Virtanen, YSAO