Koelohkolla levitettiin separoitua nestejaetta tilan omalal Livakka lietevainulla.

hajalevitys

Nestemäisestä separointijakeesta ei jää juurikaan kiintojaetta kasvuston pinnalle. Pisaroita jää runsaasti kasvustoon.

Haja pisarat