SyreN menetelmä

SyreN on tanskassa kehitetty ja käytössä oleva menetelmä, jossa lietteen letkulevityksen yhteydessä lietteeseen lisätään rikkihappoa 1 – 3 litraa kuutiota kohden. Rikkihappo laskee lietteen pH:ta, jolloin typen haihtuminen ammoniakkikaasuna vähenee. Lietteeseen lisättävä rikkihappo ei kuitenkaan laske maan pH:ta, koska lietteen pH lasketaan vain neutraalille tasolle (pH noin 6,5). Menetelmän ansiosta on lietteestä hyödynnettävissä 0,5 – 1 kiloa lisää typpeä kuutiolta. Levityksen yhteydessä lietteeseen voidaan lisätä ferrosulfaattia hajuhaittojen vähentämiseksi.

Tanskan ympäristöohjeistuksen mukaan SyreN luokitellaan samaan kategoriaan multauksen kanssa. SyreN on ainut sallittu letkulevitys tapa kasvavalle nurmelle. Järjestelmä voidaan asentaa jälkiasennuksena traktoriin. Rikkihappo on voimakkaasti syövyttävä aine, joten sen käsittely vaatii oikeanlaiset laitteet ja varovaisuutta. Tanskassa kaikki laitteiston ostavat kurssitetaan menetelmän käyttöön turvallisuuden parantamiseksi. Rikkihapon sijaan voidaan käyttää fosforihappoa.

SyreN+ järjestelmässä lietevaunun säiliöön on rakennettu lisäsäiliö ammoniakki varten. Ammoniakkia lisätään noin 1 - 3 kiloa lietekuutiota kohden lietevaunun säiliössä, jolloin lietteen pH nousee ja peltoon saadaan lisää typpeä. Levitettäessä pH lasketaan rikkihapolla, jolloin ammoniakki ei haihdu levitettäessä pois. Lietevaunun säiliöön voidaan lisätä myös hiven- ja sivuravinteita.

Tämä voisi tulevaisuudessa olla urakoitsijoille mahdollisuus tarjota laajempaa palvelua, jossa lietteen levityksen yhteydessä hoidettaisiin koko lannoitus.

Lietteen hapottamisesta on menossa Baltic Slurry Acidification- hanke, jossa tutkitaan lietteen hapotuksen vaihtoehtoja ja taloudellisuutta. http://balticslurry.eu/

Lisätietoa SyreN järjestelmästä valmistajan nettisivuilta:

http://www.biocover.dk/home

http://www.biocover.dk/gallery/videos (video)