Lapinlahtelainen Jaana ja Mikko Piipon emolehmätila käyttää luomunurmien lannoitukseen sian lietteestä separoitua nestejaetta hyvin tuloksin.

Yhteistyö sikalan kanssa alkoi Piippojen pohtiessa luomuun siirtymistä. Nurmien lannoitukseen tilan oma kuivalanta ei sovellu kovin hyvin, mutta nurmien kasvu hyötyisi lisäravinteista.

Piipoilla on peltoa lähellä Emolandian emakkosikalaa, joten yhteistyön virittäminen sikalan kanssa oli luontevaa. Separoidun lietteen nestejaetta on levitetty nurmille nyt kolmena kesänä ja Piipot ovat tuloksiin tyytyväisiä.

Nestejaetta levitetään noin 20 – 25 kuutiota hehtaarille ensimmäisen rehunkorjuun jälkeen heinäkuun alussa. Nestejakeen levittää urakoitsija multaavalla vaunulla.

”Mietimme kyllä ennakkoon hygieniariskiä, mutta neste näkyy pellon pinnalla vain viivoina ja niitämme joka tapauksessa kahdeksan sentin sänkeen. Lisäksi sikalalla tehdään säännölliset salmonellatutkimukset, joten emme näe sen käytössä riskiä”, Mikko Piippo sanoo.

Piipot ottavat lietettä noin 500 kuutiota vuodessa. Nestejae, jota pelloille on nyt levitetty, sopii Piippojen tarpeisiin paremmin sen alhaisemman fosforipitoisuuden vuoksi.

Lisätyppi tasaa lajisuhteita

Nestejae on tuonut sekä odotettuja että odottamattomiakin hyötyjä nurmen viljelyyn. Nestejakeen käyttö on näkynyt toivotusti satotasossa. Etenkin kesällä 2017 nestejakeella lannoitetut lohkot erottuivat edukseen. Apila ei viihtynyt kylmässä ja märässä ja kasvoi heikosti, joten lisätyppi tuli pelloille tarpeeseen.

Luomutilan nurmissa on reippaasti apilaa, mikä voi olla ruokinnassa ongelmallista. Apila valtaa helposti varsinkin toisen sadon kasvuston.

”Nestejakeen typpi antaa potkua heinille, apila lähtee voimakkaasti kasvuun muutenkin, näin lajisuhteet tasoittuvat.”

Apilavaltaisesta kasvustosta korjatussa säilörehussa on usein runsaasti valkuaista, mutta vähän kuitua, joten se vaatii syötettäessä yleensä lisäksi toisen kuituisen rehun rinnalle. Tämä puolestaan lisää työtä.

Lannan vaikutus näkyy ruokinnan toteuttamisessa, sillä säilörehujen analyysituloksia vertailemalla lannan vaikutus on havaittavissa. Lantaa saaneen kasvuston valkuaispitoisuus on maltillisempi ja kuitua on enemmän, vaikka sulavuus on liki sama tai parempi kuin lannoittamattomalla lohkolla.