biokaasu juva 700

Karjanlanta on yksi biokaasuntuotannon suurista potentiaaleista. Biokaasuntuotanto mahdollistaa lantalogistiikan kehittämisen useilla tavoin. Oikein toteutettuna se lisää lannan arvoa ja parantaa lannan ravinteiden käyttökelpoisuutta.

Lannan siirron kannalta yhteinen biokaasulaitos vaatii suunnittelua, mutta mahdollistaa yhteisten etävarastojen avulla lannan loppuvarastoinnin lähellä peltoja. Biokaasun tuotanto vähentää siirrosta aiheutuvia kustannuksia. Suurissa kokoluokissa ja etäisyyden kasvaesa separointi voi tuoda tehoa ja kannattavuutta - tällöin vain kuivajae siirretään tilalta.

Katso lyhyt esitys separointijakeen lisäämisestä biokaasutuotantoon seuraavasta linkistä: Biokaasuntuotanto

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut selvittää lypsylehmän lietelannan ja separoidun kuivajakeen yhteiskäsittely biokaasulaitoksessa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko separoidun lietteen kuivafraktion(jakeen) lisäämisellä merkitystä biokaasun tuotantoon. Lisäksi kokeessa pyrittiin selvittämään, onko kuivafraktion (jakeen) kompostoitumisasteella separoinnin jälkeen merkitystä biokaasun tuotantoon. Luonnonvarakeskuksella Maaningalla tehtyihin tutkimuksen tuloksiin voi tutustua maataloustieteenpäivillä esitetyn diasarjaesityksen kautta.