Nurmien kestävyyttä tutkitaan Luonnonvarakeskuksen Maaningan koetilalla. Koelohkolta saatuja tuloksia odotellaan vuonna 2017.

multaus 4

Koelohkoa hyödynnettiin myös pellon tiivistymisen tutkimisessa. Kuvasta voi erottaa kevätlevityksestä aiheutuneet ajourat. Alustavasti ajourilla sato oli alhaisempi. Kesälevityksessä tiivistyminen ei ollut tilastollisesti merkittävä.