Pienrakeistamossa rakeistusrumpuun johdetaan kuumaa ilmaa ja sen lämpötila nostetaan +80 C asteeseen. Rakesitusteho riippuu komponenttien laadusta, yleensä saavutus on 1-2 tn/h.rakeistamo 700

Rakeistamisella tavoitellaan lanna fosforin tehokkaampaa käytettävyyttä ja siirron mahdollistamista entistä kauemmas. Rakeiden levittäminen vosi olla mahdollista myös keskipakolevittimellä. 

Separoidun kuivajakeen rakeistaminen (video)

Lantalogistiikkahankkeen rakeistuskokeessa käytettiin lähtöaineina tuhkaa ja biokaasulaitoksen separoitua kuivajaetta. Tällä tavoiteltiin lopputuotteeseen mahdollisimman korkeaa fosforitasoa. Kokeessa rakiden fosforitaso jäi n. 1%:in eikä loppuruotteen ravinnearvot nousseet riittävän korkeiksi esim. lannoitteenlevittimellä levitetettäviksi. Mikäli lannoiterakeiden fosforitasoksi saataisiin 3-5 kg/tn, rakeistamisen kannattavuus olisi tutkittava uudelleen.