Separ2

Lietelannan kuivajae ja nestejae voidaan erotella separoimalla. Kuivajaetta muodostuu n. 20% koko alkuperäisen lietemassan tilavuudesta. Kuivajakeen kuiva-ainepitoisuus on yleensä n. 20-30%.

Separointi muuttaa lannan käyttömahdollisuuksia merkittävästi. Loogisesti kuivajakeeseen tiivistyy ravinteita nesteen poistuessa je nesteeseen jää vähemmän ravinteita (kg/tn). Nestejakeen käyttökelpoisuus nurmien ravinteena kuitenkin kasvaa:

  • Nestejakeessa on vähemmän (-20% - 50%) fosforia kuin alkuperäisessä lietteessä (kg/tn). Typpimäärä säilyy lähes ennalllaan. Sen ansiosta pellon ympäristötukien fosforirajoitus sallii suuremman tonnimäärän levittämisen pellolle ja neste voidaan levittää lähelle säiliötä - kuljetusmatka lyhenee.
  • Nestejae on juoksevampaa ja se imeytyy nopeasti multauksen ja pintalevityksen yhteydessä. Nurmien levitysjälki on puhtaampi - myös letkulevitys onnistuu hyvin.
  • Nestejae siirtyy vetoletkulevityksessä paremmin ja työteho kasvaa.
  • Kuivajaetta voi käyttää ravinneköyhillä mailla kasvun tehostamiseen ja humuksen lisäämiseen.

 Tutustu separointilaitteistoihin ja maatilatoteutuksiin tästä linkistä.